Wat?oxfamsolidariteit

Oxfam-Solidariteit steunt een breed wereldwijd netwerk rond agroecologie. Ervaringen van partners in Zuid en Noord tonen aan dat agro-ecologie een hoeksteen vormt voor de noodzakelijke transitie. Deze transitie moet onze voedsel- en landbouwsystemen duurzaam, weerbaar en rechtvaardiger maken. Met onze partners pleiten we voor een beleid dat deze transitie mogelijk moet maken. Een transitie waar mens en natuur centraal staan.

Waarom?

In de visie van Oxfam leven we in een van een rechtvaardige wereld zonder armoede. Een wereld waarin individuen een impact kunnen uitoefenen op beslissingen die hun leven beïnvloeden, hun rechten voluit kunnen uitoefenen en hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen als burgers. Een wereld waar alle mensen op een gelijkwaardige manier behandeld worden. Vechten tegen onrecht en armoede vereist een vernieuwende, efficiënte en praktijkgerichte aanpak met partnerorganisaties. Alleen zo kunnen we tegelijk oorzaken én gevolgen van armoede bestrijden en echt impact hebben op het leven van mensen in armoede.

Meer weten?

www.oxfamsol.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen