BBL Laurens De Meyer beleidsmedewerker

Veerkracht is de essentie. Daar blinkt agro-ecologie in uit.

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.

Agro-ecologie is hierbij een belangrijke oplossingsrichting. Veerkracht is de essentie. Daar blinkt agro-ecologie in uit. Door in te zetten op een divers landbouwsysteem dat natuurlijke hulpbronnen ondersteunt, bouwt het veerkracht als fundament in. Net daarom vinden we bij BBL dat agro-ecologie meer aandacht verdient.

Wat doet BBL voor agro-ecologie?

BBL streeft ernaar agro-ecologie in te brengen in de ontwikkeling van het Vlaamse voedingsbeleid. Veerkracht moet één van de bouwstenen worden van dit voedingsbeleid. Agro-ecologie moet zeker als een belangrijke piste worden meegenomen. Zowel door het agro-ecologische systeem zelf breed ingang laten vinden als het doorvertalen van agro-ecologische principes in de gangbare landbouw. Daarnaast hebben we bij BBL oog voor innovatie. Soms heerst het beeld dat agro-ecologie niet compatibel is met technologische innovatie. Vanuit BBL zetten we ons in om actief op zoek te gaan naar pragmatische antwoorden op deze uitdaging. Zo verzekeren we dat in de Vlaamse keukens een duurzaam, gezond en divers aanbod op de plank blijft komen.

Meer weten?

www.bondbeterleefmilieu.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen