Wat?BBL

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiƫren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.

Waarom?

Voor Bond Beter Leefmilieu zijn het kader dat agro-ecologie als concept schept, en de verschillende elementen waaruit agro-ecologie is opgebouwd, voorwaarden om tot een systemische benadering en noodzakelijke omslag te komen van het huidige landbouw- en voedselsysteem.

Meer weten?

www.bondbeterleefmilieu.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen