facebook Broederlijk Delen

Agro-ecologie als alternatief voor het huidige landbouw- en voedselsysteem.


Suzy Serneels, beleidsmedewerker "Recht op voedsel" van Broederlijk Delen: "Agro-ecologie is een manier om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verkleinen, maar het helpt ook om de opbrengsten voor de boer te verhogen. Met een gediversifieerde aanpak wordt het dieet van de kleinschalige boeren in het Zuiden gezonder. Diversiteit op het veld geeft immers variatie op het bord."

Voor Broederlijk Delen is agro-ecologie zelfs nog meer dan een alternatieve manier om aan landbouw te doen in het Zuiden. Suzy: "Samen met boeren, middenveld en wetenschappers vormen we een sociaal-politieke beweging die de nefaste gevolgen van de industrialisering van de landbouw op mens en maatschappij aan de kaak stelt. Als lid van Voedsel Anders wijzen we samen met de andere lidorganisaties op de gevaren van de geglobaliseerde markteconomie die uitgaat van een ongebreidelde groei zonder rekening te houden met ecologische of productieve grenzen. We zoeken nieuwe manieren om landbouw, productie, distributie en consumptie van voedsel te organiseren."

Wat doet Broederlijk Delen?

Broederlijk Delen pleit voor agro-ecologie als alternatief voor het huidige landbouw- en voedselsysteem.Suzy Serneels, beleidsmedewerker "Recht op voedsel" van Broederlijk Delen: "Agro-ecologie is een manier om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verkleinen, maar het helpt ook om de opbrengsten voor de boer te verhogen. Met een gediversifieerde aanpak wordt het dieet van de kleinschalige boeren in het Zuiden gezonder. Diversiteit op het veld geeft immers variatie op het bord."

Meer weten?

www.broederlijkdelen.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen