Wat?rikolto vredeseilanden logo 400x250

Rikolto (vroeger Vredeseilanden) is een organisatie voor internationale samenwerking met programma’s in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en België rond duurzame landbouw en voeding. We werken samen met retailers, voedingsbedrijven en burgers/consumenten in functie van inclusie van familiale boeren in de keten. Tegelijk trachten we te wegen op de hefbomen die deze inclusie kunnen versterken op bredere schaal.

Waarom?

Rikolto steunt de benadering en principes van agro-ecologie. Agro-ecologie biedt belangrijke inspiratie voor de noodzakelijk systeemverandering in het domein van het landbouw- en voedselsystemen. We kiezen voor een strategie waarbij de agro-ecologische principes stapsgewijs worden geïmplementeerd en toegepast niet alleen op het productieniveau maar door alle actoren in de keten, inclusief de overheid en de consument.

Meer weten?

www.rikolto.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen