“We moeten agro-ecologie steunen om intensieve, vervuilende en klimaatonvriendelijke modellen tegen te gaan!”

"Agroecologische boeren werken in harmonie met de natuur", verklaart Matteo De Vos, expert ecologische landbouw en veeteelt bij Greenpeace België. Ze telen hun groenten en fruit op milieuvriendelijke wijze en ze houden veel minder dieren in overeenstemming met de beschikbare gronden. Ze werken met respect voor de bodem, de biodiversiteit, het natuurlijk gedrag van dieren en het klimaat.

We pleiten voor een beperkte dierlijke productie, bestaande uit herkauwers die voornamelijk grazen in weilanden en natuurgebieden en varkens en pluimvee die gevoed worden met bijproducten, waarbij gewassen die geschikt zijn voor menselijke consumptie zo weinig mogelijk gebruikt worden. In Vlaanderen betekent dit fors minder, maar beter vlees en zuivelproducten produceren en consumeren. Agro-ecologische veehouders streven ernaar om zelf hun voer te telen, zonder import van veevoer (bijv. soja) die ontbossing veroorzaakt. Ze dragen zorg voor hun bodem en gebruiken geen synthetische meststoffen en pesticiden die onze waterlopen vervuilen. Minder, maar beter vlees vormt een waardevolle aanvulling op een verder overwegend plantaardig eetpatroon.

Een grondgebonden veeteelt is een fors kleinere veeteelt op maat van klimaat. Daar wordt iedereen beter van. Dieren in de wei zijn een duurzaam principe voor de natuur, het klimaat en de biodiversiteit. Grasland slaat dankzij zijn rijk vertakt wortelnetwerk een behoorlijke hoeveelheid koolstof op. Die komt dus niet onder de vorm van koolstofdioxide in de lucht, waar ze onze planeet verder opwarmt. Ook veeboeren worden beter van kleinschalige veeteelt, zij komen niet langer in een schuldenspiraal terecht en kunnen bouwen aan een veerkrachtig, afwisselend en natuurrijk landschap. De industriële veeteelt steunt te sterk op geïmporteerde soja voor veevoer (bijv. uit Zuid-Amerika), met een grote impact op het klimaat, de biodiversiteit en de rechten van inheemse volkeren.

Wat doet Greenpeace?

Greenpeace roept op tot een wereldwijde reductie van 50% van de productie en consumptie van dierlijke producten in 2050.

Voor meer informatie over onze campagne en de visie van Greenpeace - Minder is Meer rapport van Greenpeace.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen