Logo FianWat? 

FIAN Belgium ondersteunt de strijd voor het recht op voedsel zowel op internationaal niveau, in samenwerking met de andere afdelingen van FIAN, als hier in Belgiƫ.

Hier werkt FIAN samen met boerenbewegingen en sociale bewegingen die opkomen voor een transitie naar duurzame voedselsystemen die het recht op voedsel eerbiedigen. We strijden tegen oneerlijke en onderdrukkende praktijken door de strijd van groepen en gemeenschappen die hun rechten bedreigd of geschonden zien, te ondersteunen.

We interpelleren van beleidsmakers om hun verplichtingen op het gebied van mensenrechten na te komen. We oefenen druk uit door middel van onderzoeks- en lobbywerk om het mensenrechtenkader te laten evolueren zodat het recht op voedzaam voedsel voor iedereen, en in het bijzonder voor kwetsbare groepen, gegarandeerd wordt.

We mobiliseren en sensibiliseren burgers om samen te streven naar voedselsoevereiniteit en het recht op voedzaam voedsel voor iedereen.

Waarom? 

Om het recht op voedsel te waarborgen hebben we nood aan een milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig voedsel- en landbouwsysteem. Agro-ecologie biedt hier een oplossing voor.
Omgekeerd kan een aanpak die zich baseert op de mensenrechten een sterke hefboom vormen om de transformatie naar agro-ecologie te stimuleren. 

Meer weten? 

www.fian.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen