Voedselteams

Wat?

Voedselteams is een beweging van actieve producenten en gebruikers die met elkaar samenwerken. Wij ijveren samen voor de bevordering van een kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en voor het uitbouwen van een lokale economie.

Waarom?

Voedselteams is sinds haar ontstaan een sterke pleitbezorger van duurzame landbouw en voeding via de korte keten. Wij herkennen ons dan ook helemaal in de principes van agro-ecologie. Wij staan voor de belangen van zowel consument als producent: een duurzame voeding en een duurzaam, levensvatbaar bedrijf. Wij staan ook voor een eerlijke landbouwpolitiek en dragen onze visie uit naar overheid en maatschappelijk middenveld.

Meer weten?

www.voedselteams.be