Natuurpunt

Wat doet Natuurpunt? 

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Ze beheren meer dan 25.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers nemen het initiatief: ze zorgen voor aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden. Daarbij worden ze bijgestaan door professionele ploegen. Om natuur hoog op de politieke agenda te krijgen, gaan ze in dialoog met beleidsmakers op alle niveaus, formuleren we beleidsadviezen en laten ze zich horen in het maatschappelijk debat via standpunten, campagnes en acties.

Waarom?

Hoe voedselproductie en behoud van biodiversiteit kunnen samengaan, is een cruciale maatschappelijke vraag. Voedsel is een mensenrecht. Elke dag opnieuw moet elke mens op aarde zich kunnen voeden. Het behoud van de biodiversiteit en de verscheidenheid van het leven op aarde zijn eveneens cruciaal. Zonder deze biodiversiteit kunnen ecosystemen niet functioneren en is menselijk leven op aarde niet mogelijk. In deze context komt vaak de vraag naar boven of we landbouw en natuur best scheiden of verweven. Deze twee uitersten tegenover elkaar plaatsen is echter een enorme simplificatie van een zeer complexe werkelijkheid waar sociale, economische en andere ecologische factoren en relaties aan de orde zijn. De agro-ecologische beweging wil het debat over landbouw en natuur overstijgen door zowel te focussen op het recht op voedsel voor alle mensen als op het duurzaam behoud van ecosystemen.


Meer weten?

www.natuurpunt.be