Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen roept Voedsel Anders steden en gemeenten op om bij te dragen tot een duurzamer voedselsysteem. 

Voedsel Anders schuift als beweging voor agro-ecologie in Vlaanderen drie actiepunten naar voren waar steden en gemeenten dringend werk van moeten maken. Door deze punten op te nemen in bestuursakkoorden, maken we samen werk van een ├ęcht duurzaam voedselbeleid. 


Zo vraagt Voedsel Anders lokale overheden om 

1) Een agro-ecologische voedselstrategie te ontwikkelen

2) te kiezen voor agro-ecologische catering in de gemeente

3) Publieke gronden in te zetten voor agro-ecologische lokale voedselproductie

 

Je kan het hele memorandum hier zelf nalezen. 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen