Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook actrice Lize Feryn spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Met wind in m’n haren, de geur van weidebloemen, het geluid van vogels, geniet ik van ons West-Vlaamse platteland. Heerlijk om even de stad te ontvluchten in een stukje natuur. De Wijmelbroeken in Deerlijk, waar ik opgroeide, geven me de rust die ik nodig heb. Helaas zijn zulke plekjes schaars, ook in West-Vlaanderen. Koeien die de lente vieren op het weiland, varkens die hun weg wroeten in de grond. Ik kies bewust voor voeding waar de lokale boer ook iets aan heeft. Voeding die in eenheid met de omgeving en de seizoenen wordt geteeld. Ik kies dan ook voor een Europees landbouwbeleid dat zich richt op een ecologische, eerlijk betaalde, lokale voedselproductie."

“Ik kies bewust voor voeding waar de lokale boer ook iets aan heeft”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Lize Feryn is niet de enige die haar stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op