Steven Desmet groeide op tussen de velden en boerderijen van het Pajottenland. Landbouw werd dan ook zijn grote passie. Als boer van CSA Vlinderveld in Zemst voorziet hij een honderdtal leden van groenten. Met hulp van het Vlaams biogrondfonds de Landgenoten wil hij financiële ruimte krijgen die nodig is om zijn bedrijf uit te bouwen. Zij kopen voor hem de landbouwgrond en zorgen er zo voor dat de grond die hij bewerkt ook na zijn carrière een duurzame toekomst heeft. En daardoor worden ook de opgebouwde biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid over de generaties heen bewaard.

Opleiding tot bioboer

Als kind stond Steven al met zijn grootmoeder in de moestuin. Daarnaast fietste hij langs boerderijen in de buurt om er te helpen en bij te leren. Na een universitaire opleiding en een job als stafmedewerker bij de mutualiteit leerde Steven in 2012 Landwijzer kennen, een opleidingscentrum dat mensen in twee jaar klaarstoomt voor een professionele loopbaan in de biologische landbouw. "Dat is het, dacht ik meteen. Je leert er alle reglementering en bedrijfseconomische aspecten van landbouw kennen. In het eindwerk maak je een volledig businessplan, en je brengt het grootste deel van de opleiding door op stagebedrijven waar je alle knepen van het vak leert."

Dankzij het CSA-model kan Steven op een kleine oppervlakte groente telen voor een aanzienlijk aantal mensen. 

In dezelfde periode ontdekte Steven "Community Supported Agriculture" (CSA). “Als je geen boerderij of gronden van je familie hebt, dan kan je echt niet grootschalig beginnen boeren”, legt Steven uit. Dankzij dit bedrijfsmodel kan hij op een relatief kleine oppervlakte intensief groenten telen voor een aanzienlijk aantal mensen én er zijn inkomen uit halen. Steven creëert als boer een echte lokale gemeenschap van leden die wekelijks komen oogsten of die graag eens een handje meehelpen op het veld. 

 

Zoektocht naar grond

Daarna volgde een vier jaar lange zoektocht naar grond. "Dat het aartsmoeilijk is om aan grond te geraken als nieuwe boer, had ik snel door. De druk is enorm, iedereen zit op grond te azen.” In de streek zijn nog een twintigtal boeren actief. Hoe meer grond je hebt als boer, hoe eenvoudiger het is om te onderhandelen. “Landbouwbedrijven willen almaar meer grond omdat ze zulke kleine winstmarges halen uit hun productie. Zij kunnen bovendien goedkope verpachte grond kopen en de opzegtermijn van drie jaar voor de pacht respecteren omdat ze genoeg grond in reserve hebben. Als nieuwe boer heb ik die grond broodnodig. Dat weten de verkopers ook, dus durven ze een hogere prijs vragen en moet je daarbovenop de pachtvergoeding betalen om de pacht meteen vrij te krijgen.”

“Ik wil van grond kopen een positief verhaal maken.”

In april 2014 zag Steven voor het eerst de grond die hij nu bewerkt te koop staan. “Ik ben een kijkje gaan nemen en dat zag er meteen goed uit. Een mooie rechthoek, met een goede ligging vlakbij het centrum van Zemst.” Het werd een lang onderhandelingsproces, maar uiteindelijk kon Steven de grond aankopen. “Als startende boer is dat een ongelooflijk zware investering, maar daar heeft De Landgenoten dé oplossing voor”, aldus Steven. “Iedereen kan een bijdrage leveren via aandelen of met een gift zodat De Landgenoten de grond van mij kan overkopen. Zo krijg ik terug financiële ruimte om mijn bedrijf uit te bouwen.” Vooral naar zijn leden toe vindt Steven het belangrijk dat de grond met De Landgenoten gekocht wordt. “Stel dat er mij iets overkomt of ik ga met pensioen, dan zorgt De Landgenoten ervoor dat er een nieuwe bioboer komt op dit veld. Het geeft zekerheid naar de toekomst toe voor mezelf en voor iedereen.”

Dit portret is afkomstig van De Landgenoten, een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders. Vind meer info over de Landgenoten op de website. 

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op