Wat?delandgenoten

De Landgenoten, private stichting en cvba-so, verenigt een groeiende beweging van meer dan 800 boeren & burgers die samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor bioboeren in Vlaanderen.

Waarom?

Zekerheid over de toegang tot grond creëert kansen voor boeren om een duurzaam en agro-ecologisch bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo dreigt de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van de bioboer, niet verloren te gaan. En zo krijgt de boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een levendig sociaal netwerk.

Meer weten?

www.delandgenoten.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op