Landwijzer, het opleidingscentrum voor biologische landbouw, biedt in 5 thematische dagen een krachtige cursus aan waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

De cursus is opgebouwd aan de hand van bedrijfsbezoeken van ervaren biobedrijven doorheen Vlaanderen. Er is telkens een leslokaal op het bedrijf zelf beschikbaar. Zo kunnen theorie en praktijk meteen aan elkaar gekoppeld worden.De cursus geeft een duidelijk beeld op de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch ondernemen. Dit onder deskundige begeleiding van de bezochte bedrijfsleiders en van de ervaren hoofddocenten van de Landwijzer-opleiding.

Dag 1: Vr 12/10/2018 – 10-17u – Livinushof (Sint-Margriete)
Bodemvruchtbaarheid & Grondgebondenheid

Kennismaking & Doelstelling cursus
Gelaagdheid in de biolandbouw & agro-ecologie
De bodem als levend biotoop / spadesteekmethode
Onkruiden als signalen voor de bodemgesteldheid
Duurzaam bemesten / opbouw bodemvruchtbaarheid / compostering

Dag 2: Vr 26/10/2018 – 10-17u – Stichting Ommersteyn (Dilsen-Stokkem)
Kringlopen in de biolandbouw

Wisselwerking plantaardige & dierlijke productie / soorten mest
Grondbehoefte voor kringlooplandbouw binnen 1 bedrijf / d.m.v. koppelbedrijven
Evenwichtig (bedrijfseigen) rantsoen
Stalsysteem / beweidingssysteem / uitloopbeheer
Gezondheidszorg
Dag 3: Vr 09/11/2018 – 10-17u – De Wassende Maan (Astene-Deinze)
Vruchtwisseling & Biodiversiteit

Belang vruchtwisseling / bepalende factoren (bemesting, ziekten & plagen, …)
Voorbeeld en resultaten
Teeltsystemen plantaardige productie (volle grond / beschutte teelt)
Onkruidbeheersing
Het bedrijf als ecosysteem

Dag 4: Vr 23/11/2018 – 9u30-17u - BioVibe, Biofresh (O.L. Vr. Waver), Akelei (Schriek)
Bioketendag: afzet en Klantenrelaties
Voor welke markt produceer je?
Teeltafspraken / Prijsafspraken / Productkwaliteit
Verkoopsystemen / voor- en nadelen
Wat vraagt de handel?
Maatschappelijk belang lokaal produceren – lokaal consumeren
Dag 5: Vr 07/12/2018 – 10-17u – Proefcentrum voor de Groenteteelt (Kruishoutem)
Bedrijfsontwikkeling & Sectorontwikkeling

Praktijkonderzoek nationaal
Waar vind je kennis en informatie
Innovatie reststromen
Van weekmenu naar teeltplan
Wat betekent ons voedingspatroon voor de sectorontwikkeling
Evaluatie


Meer info en inschrijving:https://www.landwijzer.be/agenda/inspiratiecursus-agro-ecologie

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op