Wereldwijd vernietigt de industriële landbouw het milieu en tast ze het recht op voedsel van velen aan. Tegen deze economische realiteit, veelal gesteund door politieke verantwoordelijken, sluit Solidagro zich aan bij de agro-ecologische beweging: voor een milieuherstellende landbouw, met autonomie voor de boeren.


In een samenwerkingsverband met de organisaties Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) en Kids and Youth (KIYO), evolueren we naar een geïntegreerde
rechtenbenadering. Samen met boerenorganisaties en -bewegingen in Noord en Zuid komen we op voor het recht op voedsel, gezondheid en kinderrechten voor iedereen
zodat de politieke verantwoordelijken hun beleid aanpassen en implementeren.


Van 16 tot 20 oktober 2017 organiseert Solidagro samen met Voedsel Anders een internationale week van uitwisseling, kennisverdieping en solidariteit. De week wordt afwisselend gevuld met zowel theoretische inzichten, praktijkbezoeken, debat en netwerkmogelijkheden in het teken van agro-ecologie, een geïntegreerde rechtenbenadering en samenwerking.

 

Meer info over het volledige programma volgt later op www.solidagro.be

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders op